Akcja Katolicka

Akcja Katolicka istnieje i działa w całym polskim Kościele. Jej głównym zadaniem  jest praca formacyjna, aby ukształtować  dojrzałą wiarę swoich członków,  ponieważ dobrze uformowani ludzie będą mogli angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii powinni zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżą odłogiem. Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią. Powinni zajmować istotne miejsca w życiu społecznym, a więc w polityce, gospodarce, kulturze, na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie. W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce przedwojennej Akcja Katolicka powstała w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W czasach PRL-u Akcja Katolicka w Polsce została zdelegalizowana. Reaktywowano ją 2 maja 1996 r. Bezpośrednią inspiracją do jej reaktywowania było przemówienie Ojciec Święty Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum w styczniu 1993 r. Papież powiedział wówczas, że Akcja Katolicka zajmuje szczególne miejsce wśród różnych stowarzyszeń i ruchów katolickich i trzeba by, aby na nowo odżyła. Obecnie Akcja Katolicka działa obecnie we wszystkich diecezjach Polski także w Diecezji Tarnowskiej w  200 oddziałach parafialnych. W swej działalności skupia się na: kształtowanie chrześcijańskich sumień, trosce o rodzinę i wychowanie, odnowa moralna społeczeństwa, trosce o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego, zaangażowaniu w życie społeczne i polityczne,  podejmowaniu działań sferze kultury, pozyskiwaniu środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji.

W 1998 roku ks. proboszcz Jan Franczak zorganizował  na plebani  spotkanie  parafian, podczas którego postanowiono powołać  oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii. Podczas tego spotkania wszyscy obecni zostali zapoznani ze statutem  i z działalnością Akcji Katolickiej i po spotkaniu  większość uczestników złożyło deklaracje przystąpienia do tego Stowarzyszenia. W dniu 8 września 1998 r. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc wydał dekret i formalnie erygował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej. Mianowany także prezesa, którym został Janusz Górecki. Obecnie prezesem POAK jest Janusz Górecki, jego zastępcami  Teresa  Bień  i  Wiesława Mitera, sekretarzem  Grażyna   Grzegorczyk, a skarbnikiem   Grażyna   Tracz. Oddział liczy obecnie 25 członków, którzy angażują się w szereg dzieł w parafii i diecezji.

Każdego roku oddział włącza się w organizację konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową w naszej szkole podstawowej, przeprowadza konkurs palm w Niedzielę Palmową Najwyższą i konkurs i wieńców dożynkowych. Organizuje pielgrzymki do sanktuariów na terenie diecezji i Polski. Przez lata wydawał kwartalnik parafialny pt. Nasza Parafia, przeprowadzał zbiórki żywności i odzieży w okresie przedświątecznym dla najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii, organizował spotkania  opłatkowego dla członków POAK i seniorów parafii. Brał czynny udział   podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu w roku 1999. Z okazji Jubileuszu 100-lecia obecności obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszej parafii ufundował obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Jej peregrynację, gabloty na wota, oprawił jubileuszowe tablice przekazane przez parafian.  Ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń włączył się w pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. Pomagał diecezji w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie w odbudowie obiektów sakralnych między innymi: okopów św. Trójcy, kościoła  w Husakowie, oraz domu Sióstr Urszulanek. Współudział w organizacji upamiętnienia postaci księdza prałata Jana Franczaka długoletniego  proboszcza  parafii MBNP w Woli Rzędzińskiej. Brał udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Zorganizował obchody 20-lecia powstania POAK w naszej parafii. Włączał się w spotkania modlitewne, formacyjne, rekolekcje, pielgrzymki, wykłady w ramach Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, które były organizowane przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.