O parafii

Nasza parafia została utworzona 10 maja 1925 roku. Chociaż już wcześniej na naszym terenie było prowadzone duszpasterstwo związane z parafią w Skrzyszowie. Świadczą o tym dekrety biskupa tarnowskiego Floriana Amanda z Janówka Janowskiego i najstarsza w naszej kancelarii parafialnej księga małżeństw wsi Wola Rzędzińska, która sięga roku 1811. Początkowo terytorium parafii obejmowała całą wieś Wola Rzędzińska oraz Jodłówkę – Wałki. Najpierw oddzieliła się Jodłówka tworząc na początku lat 80. odrębną parafię. Potem w roku 1997 oddzieliła się część Woli Rzędzińskiej, która tworzy dzisiaj parafię pw. Miłosierdzia Bożego. A więc obecnie nasza parafia obejmuje większą część wsi Wola Rzędzińska począwszy od granic Tarnowa. Sąsiadujemy w następującymi parafiami: NSPJ w Tarnowie, MB Bolesnej w Zaczarniu, Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej i Przemieniania Pańskiego w Ładnej.

Pierwszy kościół powstał z inicjatywy mieszkańców Woli Rzędzińskiej w latach 1902-1903. W 1902 roku wmurowano kamień węgielny pod kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 1903 roku kościół ten poświęcono. Obecny, drugi kościół budowano w latach 1911-1934. Kościół jest zbudowany w stylu gotyku nadwiślańskiego, na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy z kaplicami bocznymi w transepcie. Wystrój kościoła (ołtarze, ambona, chrzcielnica, ławki) jest neogotycki. W roku 1923 przy kościele powstał Katolicki Dom Ludowy Imienia Królowej Korony Polskiej. W czasie II wojny światowej nasz kościół został poważnie uszkodzony, ale po wojnie parafianie pieczołowicie go odnowili: naprawili dach i okna, odmalowali i wprawili posadzkę. Później ściany i strop kościoła pokryto polichromią,  wykonano witraże i drogę krzyżową. W latach dziewięćdziesiątych wybudowano organy piszczałkowe 33. głosowe. Od 1983 roku nasza parafia budowała kaplicę na Podlesiu, która dzisiaj jest kościołem pw. Miłosierdzia Bożego. W roku 1992 powstała kaplica na cmentarzu parafialnym.