Grupa Apostolska

Grupa działająca w ramach Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym istnieje w naszej parafii od 1995 roku. Działalność tego apostolstwa bierze początek od kapucyna bł. O. Honorata Koźmińskiego, który w 1889 roku wraz z Wandą Obłędzką założył bezhabitowe zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Działalność Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym polega przede wszystkim na niesieniu pomocy zmarłym, których dusze pozostają w czyśćcu. Czynią to przez intensywną modlitwę, ofiarowanie za nich Mszy świętych, składanie ofiar np. w formie jałmużny, oraz zyskiwanie odpustów i ofiarowanie ich za duszami cierpiącymi w czyśćcu. Ponadto członkowie tej grupy dbają o swój własny rozwój duchowy, a więc czytają Pismo Święte, spełniają dobre uczynki, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach. Dodatkowym ich obowiązkiem jest codzienne odmawianie aktu ofiarowania, który jest znakiem duchowej więzi wszystkich członków APDC.

W latach dziewięćdziesiątych kilka osób a naszej parafii było zaangażowanych w tą formę duszpasterstwa przy klasztorze OO. Bernardynów w Tarnowie. Stamtąd przeszczepili je do naszej parafii. Pierwszą animatorką tej grupy była pani Janina Kornaus. Po jej śmierci grupę przejęła pani Halina Osika, a dzisiaj ten obowiązek pełni pani Bożena Sury. Obecnie grupa ta liczy 90. członków. Konkretnymi przejawami działalności grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym są: wspólne modlitwy w kościele, przeprowadzane adoracje Najświętszego Sakramentu, oraz organizowane pielgrzymki.