Grupa modlitewna MBKP

W X 2019 r. powstała w naszej parafii nowa wspólnota modlitewna Matki Bożej Królowej Pokoju.

Z Medjugoria przez dziesiątki lat na cały świat płynęły comiesięczne orędzia Matki Bożej, która wzywała nas do modlitwy o pokój. Chodzi tu nie tylko o pokój między narodami, ale
i o pokój między ludźmi, w naszych rodzinach i w naszych sercach. Matka Boża wzywała nas także do pogłębiania wiary oraz modlitwy w intencji Jej umiłowanych synów – kapłanów, którzy na ołtarzach całego świata codziennie sprawują Najświętszą Ofiarę.

Powtarzające się przez lata prośby Maryi zostały nazwane 5 kamieniami.

Pierwszy kamień – Modlitwa

Drugi kamień – Pismo Święte

Trzeci kamień – Post

Czwarty kamień – Eucharystia

Piąty kamień – Comiesięczna spowiedź

Wspólnota Matki Bożej Królowej Pokoju spotyka się na modlitwie w naszym parafialnym kościele w drugi czwartek każdego miesiąca o godz. 17.00.

Modlitwę rozpoczynamy wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Następnie odczytywane jest orędzie z dnia 25 X 1988 r, w którym Matka Boża prosi, abyśmy ofiarowali się osobiście jako rodziny i parafia jej Niepokalanemu Sercu, tak, byśmy wszyscy poprzez Jej ręce należeli do Boga.

Koronką Pokoju modlimy się za kapłanów oraz o pokój na świecie, śpiewamy pieśń Maryjną, po której następują modlitwy o pokój w sercu, w rodzinie, w ojczyźnie oraz na świecie. Modlimy się też Litanią do Matki Bożej Królowej Pokoju.

Nasze wspólne modlitwy kończymy modlitwą do Ducha Św.

Wspólną modlitwę kończymy adoracją obecności napisaną przez Jana Pawła II po czym następuje adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 18.00 kiedy to rozpoczyna się wieczorna Msza Św.

Pogłębiając wiedzę na temat orędzi Matki Bożej Królowej Pokoju oraz naszą wiarę wspólnota nasza posiłkuje się zaprenumerowanym miesięcznikiem “Echo Maryi Królowej Pokoju”, które zapoznaje nas z orędziami, prezentuje ciekawe artykuły z cyklu “Eucharystia a objawienia Maryjne”, zapoznaje nas z homiliami abpa Henryka Hosera. Na łamach czasopisma prezentowane są też ciekawe wywiady, świadectwa, informacje o rekolekcjach w Polsce i w Medjugoriu.

Animatorka wspólnoty: Danuta Gębiś

Opiekun: ks. Jan Król.