Schola młodzieżowa

Schola młodzieżowa to grupa osób, które mocą Ducha Świętego i muzyki wielbią Boga. Zespół kształtował się przez kilka lat. Obecnie tworzą go młodzi ze szkoły podstawowej, średniej, studenci i pracujący. Na warsztat bierzemy różnorodny repertuar, wzorując się na innych grupach muzycznych. Duży nacisk stawiamy na pieśni, które tekstem i charakterem wprowadzają w nastrój uwielbienia Boga.

            W 2016 roku byliśmy żywo zaangażowani w Światowe Dni Młodzieży – w same przygotowania do tego wydarzenia, jak i podczas Dni Diecezjalnych.

            Od września 2016 roku raz w miesiącu w niedzielę prowadzimy wieczory uwielbienia po mszy wieczorowej. Rozpoczynamy o 18:00 i trwamy na modlitwie do 19:15. Szczególnie dużo modlących gromadzi się w Święto Miłosierdzia Bożego.  
Oprócz comiesięcznych uwielbień gramy także w każdy pierwszy piątek miesiąca
na młodzieżowej Mszy Świętej o 19:00. Nieobce są nam również koncerty kolęd, adoracja przy Grobie Pańskim oraz  spotkania dekanalne. 

            Nasze cele i plany na przyszłość? Śpiewać, grać, być razem i wielbić Boga naszą radością – czyli robić to co kochamy!

            Serdecznie zapraszamy do naszej scholi wszystkich chętnych, grających na instrumentach oraz śpiewających. Jeżeli chcesz zaangażować się w ewangelizację, umiesz przyjąć postawę służby, a przy tym chcesz rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania muzyczne – PRZYJDŹ DO NAS!

Spotykamy się najczęściej w środy o godz.18:30 w Domu Parafialnym.

Opiekun: Ks. Waldemar Wołek

Kierownik scholi: Anna Usień

Zastępca: Patrycja Sowa