Chór Cantus

Chór mieszany Cantus powstał w 1984 roku z inicjatywy pana prof. Włodzimierza Siedlika, naszego obecnego organisty.  Od początku swojej działalności brał czynny udział w życiu kulturalnym i muzycznym kraju uczestnicząc w różnorakich przeglądach, koncertach, koncertach konkursowych oraz festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1991 roku chór Cantus otrzymał osobowość prawną Stowarzyszenia Artystycznego. Prezesem Stowarzyszenia była Bożena Faber, wiceprezesami: Mieczysław Nytko i Stanisław Kuta, sekretarzem –  Helena Rojek, skarbnikiem –  Marian Sobol, dyrygentem – Włodzimierz Siedlik, asystentami dyrygenta – Barbara Zając i Ewa Rojek. Realizując zadania statutowe chór: wydał książką pt. „Wola Rzędzińska” autorstwa Jana Kuty; upowszechniał kulturę muzyczną współpracując z innymi stowarzyszeniami; koncertował w kraju i za granicą (Ukraina, Austria, Francja, Włochy, Szwajcaria); nagrał dla Polskiego Radia, TVP oraz Radia Watykańskiego; nagrał również płyty „Ach, mój niebeski Panie”
i „Paja” wg św. Mateusza ks. Wojciecha Lewkowiczana na głosy solo i chór mieszany. Na zaproszenie chóru Cantus w Woli Rzędzińskiej koncertowały między innymi:  chór Capella Cracoviensis (dyr. Stanisław Gałoński), chór Wierchy (dyr. Władysław Kruszewski), chór University Singers z USA (dyr. Vernon Ophein), Chór Filharmonii Kieleckiej (dyr. Jan Król), Chór Młodzieżowy
z Łodzi
(dyr. Anna Domańska), chór  Con Amore z Krakowa (dyr. Jerzy Jamiński),  Bachowski Chór Kameralny (dyr. prof. H. Harrasowitz). Do najważniejszych osiągnięć chóru należy zaliczyć: Konfrontacje chórów dziecięcych a`capella w Zakopanem – trzykrotny Puchar Tatr; Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach 1988 (dwie nagrody); Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu – Wejherowo 89 – Złoty Żagiel; XII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzyki Kameralnej w Kaliszu 1990 – Harfa Eola; X Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych
w Bydgoszczy 1990 – Złoty Kamerton; VI Ogólnopolskie Spotkania Laureatów Konkursów Festiwali Artystycznych Młodzieży Szkolnej – Gryfiada`90; Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat 21 – Puchar Ministra Edukacji Narodowej; XIII Bydgoskie Impresje Muzyczne; Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży – Srebrna Struna i Puchar Ministra Kultury
i Sztuki. Chór brał też udział w pierwszych edycjach Festiwali – Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kameralnych w Olsztynie`88 oraz Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej „Gaude Mater”
w Częstochowie`91. Obecnie prezesem chóru Cantus jest Marzena Usień, dyrygentem Katarzyna Cyza. Chór uświetnia swoim śpiewem święta i uroczystości parafialne. Co roku przy współudziale orkiestry parafialnej organizuje koncerty kolęd, koncert z okazji Dnia Matki. Współpracuje i często występuje z chórem Kantata z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłówce-Wałkach, jak również z Chórem Parafialnym z kościoła Miłosierdzia Bożego z Woli Rzędzińskiej. Repertuar chóru to głównie pieśni o treści religijnej. W coroczny repertuar chóru wpisana jest „Pasja” wg św. Mateusza ks. W. Lewkowicza, prezentowana w kościele parafialnym i parafiach sąsiadujących.