I Konkurs Polskiej Poezji Bożonarodzeniowej

Organizator:

Parafia MBNP w Woli Rzędzińskiej

Chór Cantus z Woli Rzędzińskiej

Cel:

Propagowanie tradycji Bożonarodzeniowych w rodzinach

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkola, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych.
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kategoriach wiekowych:
 • przedszkole
 • klasa I – IV
 • klasa V – VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • dorośli
 1. Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce dnia 19 stycznia 2024 roku w sali katechetycznej znajdującej się przy kościele pod wezwaniem MBNP w Woli Rzędzińskiej o 17.00.
 2. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Karty zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej parafii: mbnp-wolarzedzinska.pl KARTA ZGŁOSZENIA-I Konkurs Polskiej Poezji Bożonarodzeniowej lub w zakrystii kościoła.
 4. Uzupełnione i podpisane karty zgłoszeń prosimy dostarczać do dnia 17 stycznia 2024 r. do zakrystii do Pani zakrystianki lub zeskanowane przesłać na numer poczty:  wola_rzedzinska1@diecezja.tarnow.pl
 5. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.
 6. Po prezentacji jury wybierze laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 7. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
 8. Recytatorzy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na konkursu na koszt własny

Kryteria oceny:

Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny

Prezentacje recytatorów mogą być wzbogacone o elementy rzeczowe takie jak: rekwizyty, podkłady muzyczne, przebrania itp

Nagrody i wyróżnienia:

Po przesłuchaniach jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w każdej  kategorii wiekowej. Ponadto laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu kolęd, który odbędzie się 21 stycznia 2024 roku o godz. 18.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej.

KARTA ZGŁOSZENIA-I Konkurs Polskiej Poezji Bożonarodzeniowej