Msze święte kolędowe w 2022 roku

3 stycznia 2022 Poniedziałek Parafianie z domów od 1 do 45a
4 stycznia 2022 Wtorek Parafianie z domów od 46 do 86
5 stycznia 2022 Środa Parafianie z domów od 87 do 116e
7 stycznia 2022 Piątek Parafianie z domów od 117 do 147f
8 stycznia 2022 Sobota Parafianie z domów od 148 do 199b
10 stycznia 2022 Poniedziałek Parafianie z domów od 200 do 222b i od 385 do 420
11 stycznia 2022 Wtorek Parafianie z domów od 421 do 459b
12 stycznia 2022 Środa Parafianie z domów od 460 do 500
13 stycznia 2022 Czwartek Parafianie z domów od 501 do 533
14 stycznia 2022    Piątek Parafianie z domów od 534 do 611 i bloki ceramiki