ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Aby pomóc duszom czyśćcowym, trzeba chcieć zyskać dla nich odpust i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę grzechami.

Odpusty, jakie można zyskiwać w najbliższych dniach, są następujące:

  1. Jeden odpust w Dzień Zaduszny, czyli od południa dnia dzisiejszego do północy z 2 na 3 listopada, gdy odwiedzi się kościół lub kaplicę, odmówi się tam Ojcze nasz i Wierzę oraz spełni zwyczajne warunki do zyskania odpustu.
  2. W obecnym roku od 1 do 30 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. W tym wypadku trzeba spełnić zwyczajne warunki do zyskania odpustu; podajemy je niżej.

 Zwyczajne warunki potrzebne do zyskania każdego odpustu są następujące:

  1. Przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej,
  2. Przyjęcie Komunii świętej,
  3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa.

Te trzy warunki mogą być wypełniane przez wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma  przeszkód, to wypada, aby Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła. Codziennie można zyskać tylko jeden odpust zupełny, bo jest jedna Komunia święta w ciągu dnia, jedna modlitwa w intencjach papieża i wykonanie czynu odpustowego.

Ponadto Kościół udziela odpustów cząstkowych każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie), które można ofiarować je za dusze w czyśćcu. Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

  1. Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych,
  2. Lub odmówienie jednej z zatwierdzonych modlitw za zmarłych np. Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych, Wieczne odpoczywanie lub Dobry Jezu.

Do zyskania odpustu cząstkowego nie wymagana jest Komunia święta, ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego; wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego także w ciągu roku odwiedzajmy cmentarze i módlmy się za zmarłych. Uczestniczmy także w listopadowej modlitwie różańcowej ofiarowanej za zmarłych, która zgodnie z tradycją połączona jest z czytaniem wypominek.