Ogłoszenia parafialne – 1 listopada 2021 roku

Dzisiaj o 1400 zbierzemy się na naszym cmentarzu parafialnym. W kaplicy cmentarnej będzie celebrowana Msza św. ofiarowana za wszystkich spoczywających na cmentarzu i za zmarłych z naszych rodzin. Po mszy pójdziemy z procesją po cmentarzu, zatrzymując się przy pięciu stacjach, odmawiając różaniec i specjalne modlitwy za zmarłych. Prosimy, aby w czasie mszy na cmentarzu i w czasie procesji zachować obowiązujące przepisy sanitarne, a więc utrzymać  należyty odstęp od innych i zakrywać usta maseczkami. Pamiętajmy też o kweście, która jest prowadzona na naszym cmentarzu. Zebrane ofiary są przeznaczone dla Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Zachęcamy wszystkich do zyskiwania odpustów i ofiarowania ich za dusze w czyśćcu cierpiące. W związku z trwającą nadal pandemią spowodowaną przez wirusa CIVID-19, podobnie jak w zeszłym roku papież Franciszek rozszerzył możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych na cały miesiąc listopad. Urząd Penitencjarii Apostolskiej ogłosił to w specjalnym dekrecie z dnia 27 października 2021 roku.
A więc, aby uzyskać odpust za zmarłych należy:

  • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych Tradycyjnie ustanowiony od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być rozszerzony na inne osiem dni listopada, które wybiera sam wierny; te dni mogą być oddzielone od siebie.
  • Odpust związany z Dniem Zadusznym może być przeniesiony nie albo na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Aby go zyskać wystarczy nawiedzić kościół lub kaplicę i odmówić tam: Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
  • Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, np. ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję, kiedy to tylko będzie możliwe spełniając trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swojego życia.

W każdym z tych trzech przypadków trzeba jeszcze spełnić ogólne warunki potrzebne do zyskiwanie odpustów, a są nimi:

  • Spowiedź sakramentalna i przystąpienie do Komunii świętej.
  • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  • Wyzbycie się przywiązania do jakiegoś grzechu, nawet powszedniego.

Jeżeli, ktoś chce dokładnie zapoznać się z przepisami prawnymi zyskiwania odpustów, może to zrobić, czytając dekret Penitencjarii Apostolskiej, który znajduje się na stronach internetowych naszej diecezji, albo ogłoszenie wywieszone w gablotach, albo zaglądając na stronę internetową naszej parafii.

Przed błogosławieństwem. Niech błogosławieństwo Boże wspiera nas w dążeniu do świętości, a więc w podejmowanej współpracy z łaską Bożą i w naszych staraniach o świętość każdego dnia naszego życia.