Ogłoszenia parafialne – 12 maja 2024 roku

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład «zabieg», które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Dziękujemy za 11 ofiar złożonych na inwestycje w parafii. Dziękujemy za sprzątanie kościoła; wczoraj sprzątali rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Następne sprzątanie kościoła będzie w sobotę 18 maja i prosimy parafian z domów: 147f, 147g, 148, 148/2, 148/5, 148/6, 148a – 2 rodziny, 148b, 148c.

W rozpoczynającym się 7. tygodniu wielkanocnym.

Dzisiaj 41 dzieci z klas trzecich przystępuje do pierwszej Komunii świętej. Otoczmy je i ich rodzony naszymi modlitwami. Od jutra dzieci pierwszokomunijne rozpoczynają Biały Tydzień. Zapraszamy je na nabożeństwa majowe i Msze święte wieczorowe.

Poniedziałek. Na pierwszy w obecnym roku apel fatimski zapraszają nasi sąsiedzi.

Wtorek. Święto św. Macieja, apostoła. Po nabożeństwie majowym będzie nowenna do Ducha Świętego i do Miłosierdzia Bożego.

Środa. Na zakończenie adoracji będzie nowenna do Ducha Świętego i MB Nieustającej Pomocy.

Czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika i patrona Polski.

Sobota. Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana.

Za tydzień będzie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po mszy wieczorowej zapraszamy na modlitewne czuwanie w formie modlitwy uwielbienia, które przygotowuje młodzież z ks. Waldemarem.

Sołtys wsi Wola Rzędzińska – sołectwo pierwsze – informuje, że druga rata podatku za obecny rok będzie przyjmowana domu parafialnym we wtorek od 1500 do 1700 i w środę od 800 do 1000.

Czytajmy prasę katolicką. Gość Niedzielny przynosi nam dzisiaj artykuł demaskujący przekłamania i mity pojawiające się w związku z objawieniami w Fatimie. Tygodnik Katolicki Niedziela proponuje nam artykuł dźwiękach i odgłosach zapisanych na kartach Pisma świętego, oraz o tym, dlaczego ludzie chodzą po poradę do wróżek i jak wyjść ze świata magicznego uzależnienia.

Przed rozesłaniem. Wstąpienie Jezusa do nieba jest zakończeniem pewnego etapu historii zbawienia i początkiem czegoś zupełnie nowego. Odtąd Zbawiciel jest z nami przez Ducha Świętego, w którego mocy porwiemy świat dla Niego. W spełnianiu tej misji niech umocni nas błogosławieństwo Boże.