Ogłoszenia parafialne – 17 maja 2020 roku

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych. Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej. Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.   † Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafialne. Od ostatniej niedzieli przekazano 46 ofiar. Oznacza to, że wielu parafian zrozumiało, jak ważne są parce remontowe, prowadzone obecnie przy naszym kościele. Wszystkim ofiarodawcom, za to dziękujemy i mamy nadzieję, że do nich dołączą pozostali parafianie. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia, na jakie napotkamy, idąc do kościoła; potrwają one jeszcze kilka dni. Mamy otwarte drzwi boczne po obydwu stronach, ale wychodzący od szkoły niech zachowają ostrożność, bo do pochylni nie są jeszcze przykręcone poręcze Dziękujemy za sprzątanie kościoła; sprzątało 8 osób i złożono 7 ofiar na środki czystości i kwiaty do kościoła. Bóg zapłać. Na sobotę 23 maja do sprzątania kościoła prosimy parafian z domów:   148c, 148d, 148e, 148f, 149, 149a, 149b, 150, 150a, 150b – 2 rodziny.

Poniedziałek, wtorek i środa to kwartalne dni modlitw o urodzaje – dawne dni krzyżowe. Dlatego w naszej wspólnocie parafialnej będziemy modlili się o urodzaje na polach, w ogrodach i na działkach. W każdym z wymienionych dni wieczorem będzie celebrowana Msza święta według specjalnego formularza. Jeden z nas, księży, będzie ją ofiarował w intencji o urodzaje, o zachowanie pól, ogrodów i sadów od nieszczęść, oraz w intencji pracujących na roli. W czasie tych mszy zbierzemy ofiary na tacę i przeznaczymy na potrzeby parafialne. Po zakończeniu mszy zwykle szliśmy do krzyży na terenie parafii, śpiewając Litanię Loretańską i Litanię do Wszystkich Świętych, a przy krzyżach odmawialiśmy specjalne modlitwy. W tym roku niestety nie możemy urządzać takich procesji z powodu ograniczeń epidemicznych. Dlatego będziemy się modlili w kościele lub ewentualnie przy krzyżu misyjnym, który jest na dziedzińcu kościelnym, zachowując przepisane odległości. Porządek nabożeństw wieczorowych w dni krzyżowe będzie więc następują-cy: 1700 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu, 1730 nabożeństwo majowe, 1800 msza święta, a po mszy odmówimy modlitwy błagalne o urodzaje. Ponieważ wielu z nas chciałoby zapewne uczestniczyć w mszach i modlitwach o urodzaje, a ciągle jeszcze obowiązują nas limity wiernych w kościele, które choć zostały zwiększone, nadal nas ograniczają, umówmy się, że zachowamy pewien porządek. W poniedziałek zapraszamy parafian z domów o numerach od 1 do 154, we wtorek od 155 do 459, w środę od 460 do 611 i bloki ceramiki. Zapraszamy serdecznie.

 W tym tygodniu.

Poniedziałek. Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana. W tym dniu przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, największego z Polaków. Dlatego w czasie adoracji od 1700 członkinie i członkowie róży żywego różańca, którym patronuje Papież Polak, odmówią specjalne modlitwy zwracając się do Boga za pośrednictwem naszego wielkiego rodaka. Jego opiece polecimy naszą Ojczyznę, nasze rodziny i każdego z nas. Gorąco zapraszamy na tę adorację. Niech też każdy z nas osobiście podziękuje Panu Bogu za świętego papieża  Jana Pawła II.
Wtorek. Po nabożeństwie majowym  pomodlimy się do miłosierdzia Bożego.
Środa. Po nabożeństwie majowym pomodlimy się do MB Nieustającej Pomocy.
Piątek. Rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego. Modlitwy związane z tą nowenną będziemy odmawiali na zakończenie nabożeństwa majowego.
Za tydzień będzie 7. wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.  

Czytajmy prasę katolicką. Gość Niedzielny  proponuje nam artykuł, który opowie nam o narodzinach Karola Wojtyły, o heroicznej decyzji jego rodziców, którzy mimo zagrożeniu życia matki Karola, nie zaakceptowali propozycji aborcji, a życie matki i dziecka uratował żydowski lekarz Samuel Taub. Ponadto w Gościu przeczytamy, jaką rolę w ukształtowaniu Jana Pawła II odegrało miasto Wadowice, oraz zapoznamy się z reportażem z jego domu rodzinnego. Także Tygodnik Katolicki Niedziela poświęca wiele miejsca św. Janowi Pawłowi II w setna rocznicę jego urodzin. Zamieszcza na swoich łamach m.in. rozmowę z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

Przed rozesłaniem. Nasze spotkanie eucharystyczne dobiega końca. Posileni słowem Bożym i Ciałem Chrystusowym, idziemy do naszych zajęć i obowiązków, które wypełniają każdy nasz dzień. W chrześcijańskim życiu niech codziennie wspiera nas Paraklet – Duch obiecany przez Jezusa i błogosławieństwo Boże.