Ogłoszenia parafialne – 17 października 2021 roku

Dziękujemy za 7 ofiar złożonych na potrzeby parafialne w zakończonym tygodniu. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Wczoraj sprzątało 4 osoby, złożono 5 ofiar. Do sprzątania kościoła w sobotę po mszy porannej prosimy parafian z domów o numerach: 6, 7a, 7c, 7/1, 8, 8a, 8/2, 12, 12b, 12c – 2 rodziny, 12c/1.

W rozpoczynającym się 29. tygodniu okresu zwykłego w ciągu roku.
Przypominamy, że dzisiaj w naszej parafii odbywa się charytatywny kiermasz dla Olusia, bardzo chorego dziecka z naszej parafii. Organizują go rodzice dziecka i ich przyjaciele, przy współudziale parafialnego oddziału Caritas. Przy naszym kościele można nabyć ciasto i chleb, składając jednocześnie dobrowolną ofiarę. Wszelkie inne szczegóły znajdziemy na plakatach oraz na stronach internetowej. Codziennie w tygodniu o 1700 rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu, o 1730 różaniec ze specjalną czytanka, Komunia święta, a następnie wieczorna Eucharystia.
Poniedziałek. Święto św. Łukasza, ewangelisty. Dzień Służby Zdrowia.
Wtorek. Martyrologium rzymskie wspomina pod tą datą bł. Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika. Po różańcu odmówimy modlitwy z nowenny do  Miłosierdzia Bożego.
Środa. Wspomnienie św. Jana Kantego. Po różańcu modlitwy z nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
Czwartek. Na chwilę modlitwy w czasie adoracji zaprasza grupa modlitewna Matki Bożej Królowej Pokoju. Po mszy wieczorowej zapraszamy dorosłych na spotkanie grupy biblijnej w domu parafialnym.
Piątek. Uroczystość św. Jana Pawła II, papieża. Z tej racji mieszkańców parafii na terenie województwa małopolskiego, a więc także i nas, nie obowiązuje nas abstynencja od pokarmów mięsnych.  
Sobota. Z okazji Światowego Dnia Misyjnego w tym dniu wybieramy się na spotkanie misyjne róż żywego różańca, które odbędzie się w sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie. Wyjazd autokaru około 8. godziny z placu przed naszym kościołem. Powrót po południu. Zapisujemy się w zakrystii lub w kancelarii.
W przyszłą niedzielę będzie 30. niedziela zwykła. Przypada Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Składka na misje z przeznaczeniem na fundusz papieski.

W ubiegłym tygodniu na stoliku z gazetami zostały wyłożone kartki na wypominki roczne i listopadowe, które można składać w zakrystii, w kancelarii parafialnej, albo na tacę.  Wypominki podzielimy je na kilka części i przez cały następny rok będziemy czytali przed mszami o 845, 1030 i 1200. Prosimy, aby wypominki pisać wyraźnie, najlepiej drukowanymi literami, bo czasem trudno jest odczytać szczególnie nazwiska. Planujemy, że w Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu odbędzie się uroczysta Msza święta, a po niej procesja po cmentarzu połączona ze specjalnymi modlitwami. Dlatego prosimy, aby dokładnie posprzątać cmentarz. Pamiętajmy nie tylko o grobach swoich bliskich, ale także o tych, o które nikt nie dba od wielu lat. Śmieci wyrzucamy tylko do kontenera.

Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym przeczytamy artykuł o świętych nauczycielach, oraz świadectwo amerykańskiego dziennikarza, który z islamu nawrócił na katolicyzm. Tygodnik Katolicki Niedziela zauważa, że wierni nie zawsze mają świadomość, że ich obowiązkiem jest głoszenie ewangelii tam, gdzie nie może dotrzeć ksiądz, oraz że każdy z nas ma swój różaniec. 

Na koniec odczytamy  Komunikat Biskupa Tarnowskiego. Drodzy Członkowie 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej, Parafialnych Zespołów Synodalnych oraz wszyscy Diecezjalnie! Na całym świecie rozpoczynamy dzisiaj diecezjalny etap konsultacji synodalnej, który jest przygotowaniem do obrad Synodu Biskupów w Rzymie w 2023 roku. Wydarzenie to ma podkreślić jedność Kościoła katolickiego, wspólne wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi do współczesnego Kościoła oraz wspólnotowe odczytywanie znaków czasu i wychodzenie im naprzeciw. Dzisiaj uroczyście zainauguruję te działania w naszej diecezji celebrując w tarnowskiej katedrze Eucharystię o 1800. Zrządzeniem Bożej Opatrzności w to ogólnoświatowe synodowanie wpisuje się nasz, trwający od 2018 roku, 5. Synod Diecezji Tarnowskiej. Zaplanowany czas trwania naszego Synodu wydłużył się z powodu utrudnień organizacyjnych związanych z pandemią. Dało to jednak dogodną okazję ku temu, żeby podejmowane konsultacje w ramach synodu naszej diecezji zsynchronizować z konsultacjami w obszarze przyszłego Synodu Biskupów (2021-2023). Już teraz zapraszam wszystkich Diecezjan do odpowiedzi na pytania konsultacyjne, które już niedługo będą przedstawione, zaś zebrane wyniki zostaną wykorzystane w pracy Synodu Biskupów w 2023 roku. Równolegle, aż do zakończenia naszego Synodu, można formułować własne spostrzeżenia, uwagi i pomysły, przesyłając je bezpośrednio do Sekretariatu V Synodu Diecezji Tarnowskiej na adres: synod@diecezja.tarnow.pl. Pragnę podziękować Wam wszystkim, drodzy diecezjalnie, za trwającą wciąż modlitwę w intencji synodu naszej diecezji oraz aktywne angażowanie się w jego prace. Serdecznie dziękuję wspólnotom osób konsekrowanych, które bardzo często codziennie zanoszą tę intencję do dobrego Boga. Proszę Was wszystkich, aby wciąż modlitwę synodalną odmawiać we wspólnocie parafialnej w każdą niedzielę podczas Eucharystii. Odmówmy ją także teraz, polecając całe dzieło synodowania Bożej Opatrzności: 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny.
Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski
i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!