Ogłoszenia parafialne – 18 lutego 2024 roku

Dzisiaj kończymy parafialne rekolekcje wielkopostne w obecnym roku. Dziękujemy Panu Bogu za ten święty czas, za Słowo, które do nas skierował, za łaski sakramentów, które stały się naszym udziałem. Dziękujemy ks. prof. Markowi Kluzowi, który w tych świętych dniach prowadził nas drogami Bożego Słowa. Teraz pozostało nam wypełnienie tych nauk w życiu, realizacja postanowień, które najlepiej zna Bóg. Niech Maryja nieustannie nam pomagająca prowadzi ks. Marka i każdego z nas drogami wielkopostnej przemiany życia.

Dziękujemy za 8 ofiar złożonych cele inwestycyjne w naszej parafii. Dziękujemy za sprzątanie kościoła; wczoraj sprzątało 5 osób, złożono 6 ofiar. Następne sprzątanie kościoła w sobotę 24 lutego po mszy porannej. Prosimy na nie parafian z domów: 106, 106a – 2 rodziny, 107, 107a, 108, 108a, 109a, 110a, 110c.

W rozpoczynającym się 1 tygodniu Wielkiego Postu.

Wtorek. Adoracja Najświętszego Sakramentu o 1700 i nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Środa. Adoracja od 1700, na koniec adoracji będzie nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

Czwartek. Święto Katedry św. Piotra Apostoła.

Piątek. O 900 droga krzyżowa dla dorosłych, którzy nie mogą przyjść po południu. O 1700 droga krzyżowa dla dzieci i dla pracujących przed południem. Po tej drodze krzyżowej będzie chwila adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O 1800 Msza święta, a o 1900 droga krzyżowa dla młodzieży uczącej się i pracującej, od klas siódmych wzwyż. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w nabożeństwach dróg krzyżowych w czasie całego Wielkiego Postu. Prosimy rodziców, aby przyprowadzili na nie swoje dzieci, a młodzież zobowiązali do uczestnictwa w nich.

Za tydzień będzie 2. Niedziela Wielkiego Postu. Po południu o 1600 będzie nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym; zapraszamy na nie wszystkich. Przyszła niedziela to dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Bądźmy z nimi solidarni przez modlitwę, post i jałmużnę. A przyszłą niedzielę zbierzemy ofiary do puszek na ogólnopolski fundusz misyjny Ad Gentes.

Sołtys wsi Wola Rzędzińska 1. informuje, że we wtorek o 1815 w budynku Publicznej Szkoły nr 1 w Woli Rzędzińskiej odbędzie się zebranie wiejskie, na które złożą się: sprawozdanie z wykorzystania środków do dyspozycji Rady Sołeckiej w roku 2023 i podjęcie uchwały, rozdysponowanie środków do dyspozycji Rady Sołeckie w roku 2024 i podjęcie uchwały, zmiana w statucie Rady Sołeckiej i podjęcie uchwały, oraz rozpatrzenie spraw bieżących.

Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym rozpoczyna się wielkopostna szkoła modlitwy, w której nauczycielem jest sam Jezus, a podstawą Jego przypowieści o modlitwie. W pierwszej odsłonie analizowana jest modlitwa Ojcze nasz i omawiane znaczenie wytrwałości w modlitwie. Tygodnik Katolicki Niedziela publikuje rozmowę z kardynałem Matteo Zuppim, specjalnym wysłannikiem papieża do spraw misji pokojowej na Ukrainie. W Niedzieli znajdziemy też artkuł na temat uczciwości w biznesie, która jest podstawą prowadzenia biznesu po Bożemu.

Przed rozesłaniem. Na koniec każdych rekolekcji możemy zyskać specjalne odpusty i błogosławieństwo Boże na czas wypełniania postanowień rekolekcyjnych. Prosimy zatem ks. Marka, aby odmówił z nami modlitwy potrzebne do uzyskania odpustów i udzielił nam błogosławieństwa rekolekcyjnego.