Ogłoszenia parafialne – 20 lutego 2022 roku

Każdy z nas codziennie potrzebuje miłosierdzia Bożego. Dlatego warto zapamiętać sobie naukę Pana Jezusa o miłości do bliźnich, także do naszych nieprzyjaciół, jaką zostawił nam w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii, by potem móc wprowadzić ją w życie i kochać ludzi wedle Chrystusowej miary.

Dziękujemy za 10 ofiar złożonych na potrzeby parafialne. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Wczoraj sprzątało 4 osoby, złożono 5 ofiar. Następne sprzątanie będzie w sobotę 26 lutego po mszy porannej i prosimy na nie parafian z domów: 88, 88a, 89, 89a, 89b, 89c, 89d, 89e, 89f.

W rozpoczynającym się 7. tygodniu w okresie zwykłym.  
Wtorek. Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Na koniec adoracji Najświętszego Sakramentu będzie nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego.
Środa. Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. Na koniec adoracji Najświętszego Sakramentu będzie nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Czwartek. W tym dniu, tradycyjnie nazywanym tłustym czwartkiem, w naszej wspólnocie parafialnej będzie nabożeństwo czterdziestogodzinne. Rozpoczniemy je Mszą św. celebrowaną w naszym kościele a o 800. Porządek adoracji w ciągu dnia będzie następujący:

800 Msza święta dla seniorów i adoracja do 1000.
1000 – 1100 Członkowie grupy apostolstwa chorych i grupy modlitewnej św. Ojca Pio.
1100 – 1200 Członkowie grupy pomocy dla dusz czyśćcowych.
1200 – 1300 Członkowie róż żywego różańca.
1300 – 1400 Parafianie z domów od 1 do 149.
1400 – 1500 Parafianie z domów od 150 do 499.
1500 – 1600 Parafianie z domów od 500 do 611 i bloki ceramiki.
1600 – 1700 Dzieci i młodzież z naszej parafii.
1700 – 1800 Wszyscy parafianie, którzy nie mieli możliwości, aby przyjść w godzinie wyznaczonej.
1800 Msza święta wieczorowa, która zakończy adorację.

Ten porządek wywieszony jest w gablocie z ogłoszeniami i zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii.  Przynieśmy do kościoła książeczki, korzystajmy ze śpiewników. Módlmy się głośno, ale pozostawmy sobie chwilę na osobistą modlitwę w ciszy.
Za tydzień będzie 8. niedziela zwykła. Po południu o 1600 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu będzie nabożeństwo uwielbienia i medytacja synodalna, które przygotują ks. Jan z grupą młodzieżową i scholą. Na adorację zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie członków parafialnej rady duszpasterskiej i grupy synodalnej. Po adoracji o 1700 zapraszamy ich na spotkanie synodalne do domu parafialnego.

Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym znajdziemy osobisty list papieża emeryta Benedykta XVI stanowiący odpowiedź na stawiane mu w Niemczech zarzuty i artykuł wyjaśniający tą sprawę. Gość w dwóch artykułach zwraca też uwagę na bardzo złe skutki zdalnego nauczania dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Tygodnik Katolicki Niedziela stara się dociec, dlaczego Niemcy chcą zdyskredytować swojego rodaka Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI.  W Niedzieli przeczytamy też, jaki jest stosunek Ukraińców do grożącej im wojny z Rosją.

Przed rozesłaniem. Jezus posyła nas, abyśmy szli i miłowali wszystkich swoich bliźnich: przyjaciół i nieprzyjaciół. Niech nas wspiera błogosławieństwo Boże.