Ogłoszenia parafialne -21 czerwca 2020 roku

W naszej wspólnocie parafialnej tydzień, który się zakończył, był bardzo ważny. Po dwudziestu latach przeżywaliśmy misje parafialne z misjonarzami męczennikami: bł. Michałem Tomaszkiem i bł. Zbigniewem Strzałkowskim. W tym czasie naszym duchowym przewodnikiem był ojciec Łukasz Brachaczek, franciszkanin konwentualny z Krakowa. Owoce tych misji pozostaną przede wszystkim w naszych duszach i okażą się w naszym życiu. Widzialnym śladem po  misjach są relikwie błogosławionych misjonarzy z Pariacoto, które na zawsze zostają w naszym kościele parafialnym. Zyskaliśmy w ten sposób kolejnych orędowników w niebie i wzór dla naszego chrześcijańskiego życia. Dzięki nim lepiej rozumiemy słowa, jakie Jezus wypowiedział do swoich uczniów, a które zostały odczytane w dzisiejszej Ewangelii: Nie bójcie się ludzi!(…)Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą (…)Do każdego więc, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Czy może być lepszy wyznacznik dla naszego chrześcijańskiego życia? Za wszystkie owoce misji: te duchowe i te materialne Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy ojcu Łukaszowi za głoszenie słowa Bożego przez osiem dni i za posługę sakramentalną. Dziękujemy bratu Janowi Hruszowcowi, który także jest franciszkaninem, za załatwienie wszelkich formalności związanych z instalacją relikwii w naszym kościele i za dzisiejszą posługę apostolską. Nasze misje parafialne odbywały się w trudnym dla nas czasie pandemii koronawirusa i ograniczeń, jakie są naszą codziennością. Mimo tego wszystkiego misje się udały. Dziękuję parafianom, którzy włączyli się przeżywanie tygodnia misyjnego, dziękuję za odpowiedzialne zachowanie, chociaż wiem, jakim ciężarem jest choćby noszenie maseczek w kościele podczas upałów. Zagrożenia nie można lekceważyć. Musimy być odpowiedzialni także w przyszłości, aby nie kusić losu. Niech te niewygodne maski pozostaną nadal na naszych twarzach, gdy jesteśmy blisko siebie w kościele. W tym tygodniu zakończyliśmy także  oktawę Bożego Ciała. Dziękujemy parafianom, którzy przygotowali ołtarze wokół kościoła, którzy codziennie brali udział w procesjach eucharystycznych: dzieciom, służbie liturgicznej, paniom noszącym feretrony i panom od baldachimu. Dziękujemy grającym w orkiestrze parafialnej i jej dyrygentowi. Na przyszłość niech opiekują się nami nasi święci patronowie: Maryja nieustannie nam pomagająca z błogosławionymi misjonarzami Michałem i Zbigniewem.

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby parafialne; w kończącym się tygodniu było ich 19.Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Wczoraj sprzątało 12 osób, złożono 10 ofiar. Przed odpustem parafialnym, chcemy solidniej posprzątać kościół, dlatego sprzątanie rozłożymy na 2 dni. Najpierw chcemy zamieść i wymyć kościół, a posadzkę wypastować. Potem wypolerować posadzkę, odkurzyć ławki i i zdezynfekować ławki. Dlatego w tym tygodniu do sprzątania prosimy dwie grupy parafian. W piątek po mszy wieczorowej z domów: 167a – 2 rodziny, 167b, 168, 169a – 2 rodziny, 170, 171, 171b, 172, 172a. Na sobotę od 900 z domów: 173 – 2 rodziny, 174, 174a, 175, 176, 177, 177a, 177b. Starajmy się przyjść w wyznaczonym dla nas dniu, nie zmieniajmy porządku sprzątania, bo może zdarzyć się, że jednego dnia będzie za dużo sprzątających, a w drugim za mało. Prosimy o zrozumienie i pomoc.

W tym tygodniu.
Wtorek. Przed mszą wieczorową odmówimy modlitwy z nowenny do Miłosierdzia Bożego.
Środa. Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela. Msze święte będą o 630, 800 i 1800. Po nabożeństwie czerwcowym odmówimy modlitwy związane z nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Czwartek. Na chwilę adoracji o 1700 zaprasza grupa modlitewna czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju.
Piątek. Zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę świętą dziękczynną, która będzie celebrowana w naszym kościele o 800.
Sobota. W tym dniu w naszej wspólnocie parafialnej wypada uroczystość NMP Nieustającej Pomocy. Dlatego Msze święte będą o celebrowane 630, 800 i 1800.
Za tydzień będzie 13. niedziela zwykła, a w naszej parafii zewnętrzna uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msze święte będą o: 630, 845, 1100 – suma odpustowa i o 1700. Zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi w tajemnicy Nieustającej Pomocy.

Czytajmy prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym przeczytamy o praktyce nabożeństw pierwszo piątkowych i ich znaczeniu w duszpasterstwie. Gość pisze ponadto w udziale kardynała Wojtyły w Soborze Watykańskim II oraz o jego wpływie na kształt niektórych dokumentów soborowych. Tygodnik Katolicki Niedziela zwraca uwagę na hipokryzję dzisiejszego świata i pyta nas, czy żyjemy po Bożemu, czy też po swojemu.

Przed rozesłaniem. Po misjach parafialnych rozpoczyna się czas świadectwa. Niech ten czas będzie dla nas sposobnością do przyznawania się do Chrystusa, a drogi naszego życia niech będą drogami Ewangelii. W realizacji dobrych, misyjnych postanowień, niech nas wspomaga błogosławieństwo Boże, którego wraz z odpustem udzieli nam ojciec Łukasz. Przyjmijmy je z wiarą.