Ogłoszenia parafialne – 21 listopada 2021 roku

Apel Biskupa Tarnowskiego o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie. Drodzy Diecezjanie! Z niepokojem i zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa. Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja! Są to słowa nawiązujące do 2. Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne. Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza róże różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach. Drodzy Diecezjanie! Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie. Z pasterskim błogosławieństwem                                                

                                                                                                                                          †Andrzej JEŻ BISKUP TARNOWSKI

Dziękujemy za 9 ofiar złożonych na potrzeby parafialne w ubiegłym tygodniu. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Wczoraj sprzątało 5 osób, złożono 4 ofiary. Bóg zapłać! Do sprzątania kościoła w sobotę po mszy porannej prosimy parafian z domów o numerach: 35, 36, 36a, 36b, 36a/1, 36d, 37/1, 37a, 38.

W rozpoczynającym się 34. tygodniu, ostatnim w Roku Liturgicznym.
Poniedziałek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, a także tych wszystkich, którzy tą muzykę tworzą i wykonują.
Wtorek. O 1700 początek adoracji, modlitwy do Miłosierdzia Bożego, różaniec z wypominkami i Msza św.
Środa. Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, kapłana i towarzyszy męczenników z Wietnamu. O 1700 adoracja, modlitwy z nowenny do  MB Nieustającej Pomocy, różaniec z wypominkami i wieczorna Msza święta.
Sobota. Zakończy się stary Rok Liturgiczny. W tym dniu będzie ostatni w obecnym roku różaniec za zmarłych połączony z wypominkami listopadowymi.  
W niedzielę za tydzień będzie 1 niedziela Adwentu. Rozpocznie się Adwent i nowy Rok Liturgiczny.

Okręgowo-Krajowy Zakład Kominiarski zawiadamia, że do końca listopada będą sprawdzane i czyszczone przewody kominowe w domach w Woli Rzędzińskiej. Taki obowiązek ustawowy ciąży na właścicielach.

Czytajmy prasę katolicką. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym jest bezpłatny dodatek – płyta z filmem opowiadającym o beatyfikowanym w Katowicach ks. Janie Masze. Tygodnik Katolicki Niedziela pisze o wydarzeniach, jakie rozgrywają się na naszej wschodniej granicy, i podkreśla, że Kościół nie jest wobec nich obojętny. Dzisiaj jest także dostępny pilotażowy numer czasopisma Głos Ojca Pio poświęcony odkrywaniu tajemnicy czyśćca. Nie jest to tania gazeta, bo kosztuje 10 zł. Gdy będzie zainteresowanie, będziemy ją sprowadzać.

Przed rozesłaniem. W Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończymy inaczej sprawowanie Eucharystii. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odmówiony litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu, za co Kościół udziela dzisiaj odpustów pod zwykłymi warunkami. Na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.