Ogłoszenia parafialne – 31 lipca 2022 roku

Bardzo ważna dla naszego zbawienia jest nauka płynąca z dzisiejszej liturgii słowa. Przed Bogiem nie liczy się ilość naszych ziemskich spichlerzy, ani to czym są one wypełnione. Jezusowa przestroga skłania nas, abyśmy przyjrzeli się naszym pragnieniom, planom i ambicjom. O jakie dobra bardziej zabiegam? Czy o te, które są gromadzone w ziemskich spichlerzach? Czy też o te, które czynią mnie bogatym przed Bogiem?

Dziękujemy za 3 ofiary złożone w ostatnim tygodniu na potrzeby inwestycji w parafii. Dziękujemy za sprzątanie kościoła; sprzątało 12 osób, złożono 8 ofiar. Następne sprzątanie będzie w sobotę 6 sierpnia po mszy porannej. Prosimy parafian z domów: 167a – 2 rodziny, 167b, 168, 169a, 170, 171, 171b, 172, 172a.

W ubiegłą niedzielę odbyła się zbiórka ofiar do puszek przeznaczonych na pomoc rodzinie, która w ostatnich tygodniach przeżyła pożar swojego domu . Zebrano kwotę 11.300 zł, która została przekazana poszkodowanym. Dziękujemy członkom parafialnego oddziału Caritas za przeprowadzenie zbiórki, a wszystkich ofiarodawcom za okazane serce pełne chrześcijańskiej miłości bliźniego.

W rozpoczynającym się 18. tygodniu okresu zwykłego.
Poniedziałek. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Msza święta o 700. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Od dzisiaj do jutra do północy możemy zyskiwać odpust Porcjunkuli. Jest on zupełny i jeden raz w roku. Możemy ofiarować go za siebie lub za zmarłych. Udzielany jest za spełnienie czynu odpustowego, czyli za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w tym czasie Ojcze nasz i Wierzę. Do tego zwykłe warunki konieczne do zyskania odpustu: wyzbycie się przywiązania do grzechu, spowiedź i Komunia święta, oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Wtorek. Msze święte o 700 i 1800. Od 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy się nowenną do Miłosierdzia Bożego.  
Środa. Msze święte o 700 i 1800. Od 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy się nowenną do MB Nieustającej Pomocy. W czasie adoracji na chwilę modlitwy zaprasza grupa apostolska pomocy dla dusz czyśćcowych.
Pierwszy czwartek sierpnia. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana. Msze święte o 700 i 1800. Od 1700 będziemy spowiadali dzieci i młodzież przed pierwszym piątkiem miesiąca. W tym dniu pomodlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Pierwszy piątek sierpnia. Msze święte o 700 i 1800. O 1500 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia i adoracja do mszy wieczorowej. Na 1500 zapraszamy grupę św. Ojca Pio, na 1600 róże żywego różańca, na 1700 grupę pomocy dla dusz czyśćcowych. Od 1700 spowiedź wszystkich. O 1800 Msza święta, na którą zapraszamy razem dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas wszystkich mszy pomodlimy się w intencjach misji i misjonarzy, zbierzemy ofiary misyjne.
Pierwsza sobota sierpnia. Święto Przemienienia Pańskiego. Msze święte o 700 i 1800. Od 900 księża udadzą się do tych chorych, którzy zostaną zgłoszeni. O 1700 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, o 1730 członkowie róż odmówią cząstkę różańca, potem Msza święta. Po mszy zmiana tajemnic różańca świętego.
Za tydzień będzie 19. niedziela zwykła – pierwsza miesiąca sierpnia.

Od jutra rozpoczynamy malowanie w naszym kościele. Będzie wyłączona pewna część kościoła. W poniedziałek od 800 rozpoczniemy parce przygotowawcze. Prosimy mężczyzn z parafii o pomoc.

Czytajmy prasę katolicką. W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego przeczytamy m.in. o tym, jak chronić młodzież przed uzależnieniem od alkoholu i innych substancji uzależniających, oraz o istocie i znaczeniu cudów, które zdarzają się po modlitwie za wstawiennictwem świętych. Tygodnik Katolicki Niedziela zwraca uwagę na fakt historyczny związany z Powstaniem Warszawskim, a mianowicie na to, że przy każdym oddziale powstańczym posługiwał kapłan. Kim byli ci niezłomni księża? Jaki był ich los po upadku powstania? Niedziela przybliża nieznane epizody z powstania i wyjaśnia sens powstańczego zrywu.

Przed rozesłaniem. Kończy się Eucharystia. Idźmy i dajmy świadectwo o tym, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia i że żadne bogactwa tego świata nie mogą nas nakarmić.