Orkiestra parafialna

Warsztaty artystyczne
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

KONCERT FINAŁOWY
11 listopada 2021 roku

Listopad jest niewątpliwie miesiącem wyjątkowej zadumy i refleksji nad kruchością ludzkiego życia oraz jego przemijaniem. Szczególną uwagę kierujemy w stronę tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Przywołujemy w pamięci obrazy naszych najbliższych, z którymi łączyło nas tak wiele. Dzięki śladom miłości, oddania i ciepła, jakie pozostawili w naszych sercach, dzięki wartościom, które nam przekazali, dzięki wszelkiemu dobru, które im zawdzięczamy, wspomnienie o nich trwa w nas nadal pomimo mijających dni, miesięcy i lat.

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości skłania nas jednak do objęcia myślami również tych, którzy w chwilach ciężkich prób nie szczędzili swego życia dla Polski, naszej umiłowanej Ojczyzny. Są to ludzie znani nam doskonale z kart historii, bądź też zupełnie zapomniani, pochowani na cmentarzach, ale i w ukrytych gdzieś mogiłach – Patrioci, Nauczyciele Polskości, Bohaterowie. To oni ukazywali i wciąż ukazują nam przykład żarliwej miłości do Ojczyzny, prawdziwego szacunku wobec niej, oraz nieugiętej walki o jej dobro. Trzeba nam zatem dziękować Panu Bogu za dar ich życia i prosić, abyśmy i my potrafili kierować się tymi wartościami w naszej codzienności.

Orkiestra Dęta Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej, poprzez realizację warsztatów artystycznych „Cześć i chwała Bohaterom”, złożyła wyrazy szacunku i pamięci tym, którzy swoją pełną oddania postawą służyli Bogu, ludziom, Polsce. Nasza miejscowość może poszczycić się niezwykłymi postaciami, odznaczającymi się w przeszłości licznymi zasługami dla regionu.

Koncert finałowy wieńczący wspomniane warsztaty artystyczne, dedykowany był w szczególności dwóm Bohaterom pochodzącym z Woli Rzędzińskiej: ks. Walentemu Mrozowi – uczestnikowi Bitwy Warszawskiej, kapelanowi 3 Pułku Szwoleżerów im. Jana Hipolita Kozietulskiego oraz starszemu sierżantowi Aleksandrowi Furmańskiemu – żołnierzowi Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Bezpośredniemu zapoznaniem się z ich życiorysami, a zarazem przygotowaniu do wydarzenia służył konkurs dla członków orkiestry, zatytułowany: „Ks. Walenty Mróz i Oficer Aleksander Furmański – niezwykli bohaterowie Woli Rzędzińskiej”. Fakt, iż wzięli w nim udział przedstawiciele młodego pokolenia napawa radością, bowiem stanowi on dowód na to, że młodzi ludzie są otwarci na poznawanie historii, w tym także historii własnego regionu. W dniu 11 listopada 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie wspomnianego konkursu.

W trakcie Koncertu finałowego zabrzmiały przede wszystkim pieśni i marsze żałobne w opracowaniach pana profesora Włodzimierza Siedlika. Wykonali je członkowie Orkiestry Dętej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej. Dyrygował pan dr Tomasz Ślusarczyk. Przejmujące, a zarazem przepełnione nadzieją dźwięki i melodie, które usłyszeliśmy były okazją do zadumy, rozważań oraz modlitwy. Jedna z takich modlitw została wówczas wypowiedziana w wersji słownej i wybrzmiała w wersji muzycznej. Oto ona:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, umocnij mnie.
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Małgorzata Kołodziej

 

 

Z cyklu: „Zagraj z nami kolędę”

Kolędę „O Gwiazdo Betlejemska” w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej

 

Kolędę „Lulajże Jezuniu” w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej

 

 

Kolędę „Anioł Pasterzom mówił” w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej

 

Kolędę „Adeste Fideles” w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej

 

 

Kolędę „Tryumfy Króla Niebieskiego” w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej