Porządek nabożeństwa czterdziestogodzinnego

Czwartek, 11 lutego 2021 roku

 

800 Msza święta dla seniorów i adoracja do 1000
1000 – 1100 Członkowie grupy apostolstwa chorych i grupy modlitewnej św. Ojca PIO
1100 – 1200 Członkowie grupy pomocy dla dusz czyśćcowych
1200 – 1300 Członkowie róż żywego różańca
1300 – 1400 Parafianie z domów od 1 do 149
1400 – 1500 Parafianie z domów od 150 do 499
1500 – 1600 Parafianie z domów od 500 do 611 i bloki ceramiki
1600 – 1700 Dzieci i młodzież z naszej parafii
1700 – 1800 Wszyscy parafianie, którzy nie mieli możliwości, aby przyjść w ciągu dnia w godzinie dla siebie wyznaczonej
1800 Msza święta wieczorowa, która zakończy adorację